Hoş geldin Mussin

 

Çeyrek asrı aşkın bir süredir Almanya'da kabare yapan, oynadığı oyunları kendi yazan, ve çizen'DÜŞÜNEN' biri Muhsin Omurca yakında Almanya Bülteni' için çizmeye başlayacak.
Bunun için bizleri kırmayıp kabul ettiği için okurlarlarımız adına kendisine tekrar bu sütunlardan teşekkür ederim.

Birnic neslin Muhsin Omurca'yı tanıyamamasını anlarım ama ikinci ve üçüncü kuşak neslin tanımamasını asla hoş görmem. İletişim çağının altın devrini yaşadığı bir ortamda merak edip Muhsin Omurca'yı izlememesi, tanımaması gerçekten çok ayıp.

O nesil ki, 'Türkiye'den konser ya da gösteri için buraya gelen, fahiş ücretler alan, döndüklerinde de katıldıkları televizyon kanalarında her fırsatta bizleri küçümseyenlerin' salonlarını tıka basa dolduruyorlarsa, söyleyecek bir şey bulamıyorum.

Bu nedenle o gençlerimizi 30 saniye düşünmeye davet ediyorum(!) Kimler bizim sorunlarımız için Alamanya' da gündem oluşturmak için yıllardır çabalıyor? Kimlere Alamnaya'da bizlere bizler ile ilgili sosyal içerikli konularda mikrofon uzatılıyor ya da yazılı basında görüşü alınıyor?

Muhsin Omurca kimdir?

Aslında Muhsin Omurca' da birçoklarımız gibi bir gurbetçi'. 1979’da Almanya’ya gelmiş. Önce bu topluma kendini kabul ettirme adına çalışmalar yapmış. Zorlanmış ama yılmamış. Geldiğinde yaşadığı problemleri kaleme almaya ve çizmeye başlamış. Hatta o kadar çok sorun yaşamış ki, 'bunu gidip bir psikologa anlatıp deşarj olma' yerine bunu bizler ile paylaşmaya karar vermiş. Kısa sürede farklı tavrı ve yaklaşımı ile etrafındakilerin dikkatini çekmiş. Muhsin Omurca’nın geçmişi aslında ‘karikatür’edayanıyor. Bunun içinde fark edilerek yıllarca önemli Alman gazeteleri için çizimler yapmış. O farklı mizahi bakış açısını kabareye taşıması ile de daha geniş kitleler tarafından yıllardır beğenilip takip edilmeye başlanmış. Öyle ki kolay değil Avrupa’da 4500 binin üzerinde gösteriye imza atıp, beğenilmek(!)

Bu ancak sıradışı işler yapan karikatürist-komedyen ve yazar olan Muhsin Omurca'ya has bir durum.

Alman Basının Amiral gemilerinde çizebilmek!!!

Ve Muhsin 1981 yılından itibaren Alman basınında karikatürleri yer almaya başlamış. Muhsin Omurca yıllarca Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’a çizmiş. Ayrıca ‘Kanakmän’ adlı karikatür dizisi de Berlin’deki ‘Taz’ Gazetesi’nde yayınlanmış. Öte yandan da Die Woche,Südwest-Presse, Die Zeit, Wochenschau gibi Alman yazılı basının 'amiral gemileri' olan önemli gazetelerinde de karikatürleri yayımlanan Muhsin Omurca Almanya'da kendine haklı bir yer edinmiş.

Japonya'da bile Muhsin Omurca

Bana göre işlediği konuların hep 'SOSYAL İÇERİKLİ' olması nedeniyle Almanya'da yaşayan bizlere ve Alman dostlarımıza ayna tutan biri Muhsin Omurca. 50 yıldır burada iç işe yaşayan iki farklı toplum arasındaki kronikleşmiş sorunlara farklı bir açıdan bakması ile herkesi ister istemez düşünmeye sevk etmesi ile 'gözümüz, kulağımız, dilimiz' olan biri.

Öyle olduğu için de Muhsin Omurca’nın gösterileri sadece Almanlar ve Almanya’da yaşayan Türkler tarafından ilgi görmüyor. Almanya'dan-Türkiye'ye, Japonya'dan-Finlandiya’ya İspanya’dan-Litvanya’ya, kısacası, insan olan her yerde Muhsin kapalı gişe oynuyor.

Her gittiği yerde kendi ile barışık tavrı ve doğal hali ile herkesin beğenisi kazanmaya devam ederek hemen ikinci daveti de alıyor.

Şunu da biliniz ki 'Muhsin Omurca' nın bize ihtiyacı yok ama bizim ona ve onun gibilere ihtiyacımız var'

Cem Yılmaz' lara,Mustafa Sandal'lara değil(!!!)

Bayram Aybastı