-
Aa
+
 29/12/2022
 

Ali Yağız’ın başarısının sırrı

arif-senturk-nester

Bu gün sizlerle başta tüm sivil toplum örgütü yöneticilerine, sonra da hepimize çok iyi bir örnek olması gereken bir kişinin başarı öyküsünü paylaşmak istiyorum. Lafı fazla uzatmadan kimden bahsettiğimi yazayım. 2018-2022 yılları arasında Duisburg Veliler Derneği kurucu başkanlığını yapmış Ali Yağız.
Öncelikle Türkçe öğretmeni olarak Ali Yağız’a başkanlığı döneminde eğitim ve Türkçe‘ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra toplumumuza yapacağı hizmetlerde üstün başarılar dilerim.
O’nu tanımayanların „Ali Yağız’ı diğer STK yöneticilerinden farklı kılan şey nedir?“ sorularını duyar gibiyim. Bu soruya cevap olarak Ali Yağız’ın başarı sırrını maddeler halinde sıralamak isterim.

Yapıcı ve birleştirici kişilik, olumlu iletişim

Ali Yağız öncelikle başkanlığını yaptığı derneğine ve toplumun bütün kesimlerine yönelik birleştirici ve yapıcı bir rol model olmuştur. Adeta O’nun şahsında vücut bulan, „olumlu ve yapıcı“ üslubuyla toplumun geniş bir kesiminin takdirini kazanmıştır. Dernek faaliyetleri çerçevesinde kendi siyasi görüşüne uymayan kişi ve STK’larla bile ortak çalışma yürütecek ve onları derneğinin yönetim kurulunda beraber çalışmaya davet edecek kadar gönlü geniş bir kişi olarak tanınmıştır. O‘nun bu yönünü görmek istemeyen ve başarısından rahatsız olan bir güruh, O’nu Kuzey Ren Vestfalya Eğitim Bakanlığı’na bir eğitim gönüllüsü değil, bir siyasi görüşün temsilcisi olarak lanse etmeye çalışsa da, bu iftira tutmamış ve Ali Yağız gönüllerde hak ettiği yeri almıştır.
Her zaman kibirden uzak durmuştur, mütevazı olmuştur. Derneğin başarılarını kendisi için bir övünme vesilesi olarak görmemiş ve kendisini övmekten her zaman kaçınmıştır. Diğer yandan başarısızlıkların da sorumluluğunu almaktan çekinmemiştir. Kendisinin övülmesine hiç fırsat vermemiştir. Yöneticiliğini yaptığı derneği kişisel tatmin aracı olarak kullanmamıştır.

Toplumun bütün kesimlerine eşit mesafe

Ali Yağız yukarıda saydığım özelliklerinden dolayı başkanlığını yaptığı Duisburg Veliler Derneği‘nin toplumun bütün kesimlerine hitap eden bir dernek olmasını sağlamıştır. Duisburg Veliler Derneği’nin başarısının arkasında yatan en önemli nedenlerden birisi de budur.
Zira çevremizde kendilerini ‚veli dernekleri‘ olarak tanımlayan ve çok büyük işler yaptıkları iddiasında olan bazı dernekler, marjinal siyasi söylem ve kimlikleriyle, toplumun belirli kesimlerini dışlamakta, dolayısıyla Türkçe gibi ortak paydalarda bile toplumun bütün kesimleriyle birliktelik oluşturamamaktadır.

Velilerle yüz yüze çalışma

Ali Yağız Duisburg Veliler Derneği aracılığı ile okulların önünde velileri bilgilendirmek ve ikna etmek suretiyle Türkçe derslerine kayıt sürecinin olumluya evrilmesini sağlamıştır. Velilerle yüz yüze gelmek ve arazide aktif olarak çalışmak önemlidir. Bu iş önemli olduğu kadar da zor bir iştir. Ali Yağız zor olana talip olmuştur. O’nun bu yaklaşımı da diğer veli derneklerine ve diğer STK’lara örnek olmalıdır.
Bir yandan bölgemizdeki bazı veli dernekleri, basın içerisinde oluşturdukları ahbap-çavuş ilişkileri sayesinde, haklarında yayınlattırdıkları olur olmaz haberleri sosyal medyada paylaşım yarışına girerken, diğer yandan Ali Yağız Türkçe için mücadeleyi kendisine değil, toplumun tamamına faydalı olacak bir alanda sürdürmeyi tercih etmiştir. (velilerle yüz yüze)
Türkçe mücadelesi(!) verdiğini iddia eden sosyal medya cambazları nedense bu pratik çalışma biçiminden ısrarla uzak durmaktadırlar. Bunun nedeni ise ortada. Sosyal medyada ve basında yer almak kolay, kolay olduğu gibi sosyal rantı da oldukça fazla. Sahaya inip velileri bilgilendirmek, onları ikna etmek zor. Üstelik bu zahmetin sosyal karşılığı da yok. Ali Yağız, zor olanı, zahmeti çok ama sosyal rantı düşük olanı, kısacası en doğru olanı yapmıştır.

Pandemiye rağmen Türkçe derslerine katılımın tek arttığı şehir Duisburg oldu.

Ali Yağız’ın bu doğru ve yerinde olan hizmeti de olumlu sonuçlarını hemen göstermiştir. 2018-2022 yılları arasında pandeminin ağır şartlarına rağmen Kuzey Ren Veytfalya Eyaleti Eğitim Bakanlığı’nın Türkçe derslerine katılım ile ilgili yayınladığı sayılara göre, eyaletimizin tüm şehirlerinde pandeminin de olumsuz etkisiyle, Türkçe derslerine katılım sayıları belirgin bir düşüş gösterirken, sadece eyaletimizde Ali Yağız’ın başkanlığını yaptığı veli derneğinin bulunduğu şehirde (Duisburg’da) katılımda %3,8 artış kayıtlara geçmiştir. Bu sayılar yayınlanmasının ardından bu müthiş başarıyı asla kendi hesabına yazdırmayan Ali Yağız, başarının Duisburg’da yaşayan ve bu konuda çalışan herkesin başarısı olduğunu defalarca vurgulamıştır.

Toplumun büyük ekseriyetini görmek – toplum değerlerine saygı göstermek

Ali Yağız Duisburg Veliler Derneği ile toplumun büyük ekseriyetinin örgütlü olduğu camilere girmekten, oralarda Türkçe derslerine kayıtlar yaptırmaktan kaçınmadı. Bazıları kabul etmekte dirense de, başarının yolu aslında buradan geçiyor. Zira yine bölgede bir kaşık suda fırtınalar koparan bazı veli dernekleri, sosyal medyada camileri ‚gerici gürühun‘ gittiği yerler olarak nitelemek ve ithamlarda bulunmaktan çekinmiyorlar. Bunun sonucu olarak Ali Yağız’ın Türkçe ile ilgili söyleminin camilerde yankı bulması kaçınılmaz olurken, bazı kişilerin camilere adım bile atamamaları da doğaldır.

Profesyonellik

Ali Yağız görev yaptığı sürede profesyonel insanlarla çalışmıştır. Duisburg Veliler Derneği’nin yazılı müracatları Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Eğitim Bakanlığı ve bölge valilikleri düzeyinde yankı uyandırmıştır. Hukuki, siyasi, eğitimbilimsel çerçevenin sağlam olması başarıyı da beraberinde getirmiştir. Bugün veli derneği olarak ortaya çıkan, profesyonel insanlarla çalışmayı ısrarla reddeden, „her şeyi ben bilirim“ edasıyla ortalıkta dolaşan, neredeyse her konuda konferanslar veren, ancak genel resme bakıldığında yarardan fazla zararı olan dernek başkanlarının sayısı oldukça fazladır. Bunlara ek olarak, bir de Türk toplumu adına Alman makamlarıyla yapılan görüşmelerde Türk toplumunun değil, bilinçli olarak şahsi ticari isteklerini dillendirenler var ki, bunlara söyleyecek söz bulamıyorum.

Rakamlar yalan söylemez

Geçen yıl Türkçe derslerine katılım sayılarının olumsuz seyrettiğini ve Türkçe hususunda bütün paydaşları önlem almaya çağırdığımda, sosyal rant kapıları sallanan bazı kimseler sosyal medyada bana karşı adeta savaş açtılar. Bunlardan bazıları dengeyi o kadar kaybetti ki, Kuzey Ren Vestfalya Egitim Bakanlığı’nın verilerini tartışmaya açarak, resmi rakamların doğru olmadığını bile iddia edebildiler. Bunlardan birisi kendince „Arif’in rakamları“ diye ampirik araştırma metodolojisine yeni bir kavram da getirdi.
Oysa rakamlar yalan söylemez. 2021 verilerine göre eyaletimizde Türkçe derslerine katılım düşmektedir. Doğruları söyleyenleri düşman gibi görmek yerine bu tabloyu beraberce nasıl düzelteceğinize kafa yorarsanız, daha iyi bir sonuç için en doğru adımı atmış olursunuz.

Başarının sırrı ortadadır. Başarı istyenlere förmül

Bu başarıyı çekinmeden isimlendirmek gerekir. Bu başarının ismi Ali Yağız’dır.
Başarı formülü basittir. Üstelik yukarıda aktardığım özellikleri ortaya koymak suretiyle Ali Yağız’ın başarısını tekrarlamak mümkündür.
- Yapıcı ve birleştirici olmak
- Olumlu bir dil kullanmak
- Mütevazı olmak
- Toplumun bütün kesmilerine hitap etmek
- Velilerle yönelik saha çalışması yapmak
- Marjinal söylemlerden uzak durmak
- Dernekleri kendi egosunu tatmin aracı olarak kullanmamak
- Camilere ve toplumun ekseriyetinin değerleriyle kavgalı olmamak
- Profesyonel kişilerle çalışmak.

Koltuklarınızı bırakmaktan çekinmeyin

Evet yukarıda özelliklerini ve dernek yöneticiliği döneminde pandemiye rağmen Türkçe derslerine kayıtların tek artış gösterdiği Duisburg’da başarılarını dile getirdiğim Ali Yağız Duisburg Veliler Derneği’nin geçen hafta yapılan genel kurulunda şu sözlerle koltuğunu bıraktı:2018 yılından beri Kurucu Eş Başkanlığını yürüttüğüm Duisburg Veliler Derneği’ndeki görevimi gençlerin önünü açmak ve bu işi bizden daha iyi yürütecek bilgili, birikimli ve sosyal sorumluluk sahibi olanlara fırsat vermek adına bugün sonlandırıyorum.“
Bu satırlara ayrıca yorum yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak son olarak bazı konuların da altını çizmenin gerekli olduğuna inanıyorum.
Başarılı insanlar dava peşindedir. Ego tatmini için iş yapmaktan uzaktır. Başarılı insanlar koltuklarını bırakmasını bilir. Çünkü başarıyı kurumsallaştırmak için uğraşırlar. Ali Yağız hem Duisburg Veliler Derneği başkanlığı sürecinde, hem de görevini genç nesillere devretme biçimiyle görmek isteyen gözlere ve duymak isteyen kulaklara örnek olmuştur.
Teşekkürler Ali Yağız.

Arif Şentürk