-
Aa
+
 24/04/2020
 

Korona günlerinde eğitim ve Türkçe

Korona virüsü (Kovid19) salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Gözle görünmeyen bir varlık hayatımızın gidişatını tamamen değiştirdi. Belli meslek grupları haricindeki işyerleri, resmi kurumlar ve okullar faaliyetlerini sınırladılar. Öğrenciler dışarı çıkamıyor, çıksa bile arkadaşlarıyla öğretmenleriyle görüşemiyorlar, devamlı ailesiyle birlikte olmak durumundalar. Mart ayının ortalarından itibaren sosyal mesafe kuralına uyulma zorunluluğu var. Hayatımızda bu kısıtlamalarla birlikte değişiklikler oldu. Artık ev halkıyla daha fazla vakit geçiriyoruz. Doğal olarak tüm dünyada olduğu gibi Almanya’da da okulların açılması ve eğitime devam edilmesi konusu gündemin en önemli konusu olmaya devam ediyor. Mezun olacaklar için okullar belli şartlarda açıldı. Diğer ara sınıflar için ise henüz kesinleşmiş bir takvim yok.

ÖĞRETMENLERLE İLETİŞİM CANLI TUTULMALI

Korona günlerinde çocukların eğitim öğretimden geri kalmaması için velilerin ne yapabileceğine dair okullar, öğretmenler ve Bakanlık yetkilileri yönlendirmelerde bulunuyorlar. Öncelikle velilerin ve öğrencilerin bu yönlendirme ve uyarıları dikkate almaları önemli. Veliler öğrencilerine ödev ve eğitim öğretimle ilgili refakat ederken unutmamaları gereken en önemli husus çocuklarının öğretmeni değil velisi olduklarıdır. Bu süreçte öğretmenleriyle iletişimi canlı tutmak olası sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. Çocuklar için oldukça kısıtlayıcı bu süreçte okulla ilgili sorumlulukların yerine getirilmesinde ve günün geri kalanını değerlendirmede çözümler üretebilmeliyiz. Bu konuda uzmanların tavsiyelerine ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan velilere, gençlere ve çocuklara yönelik önerilere Ataşeliğimizin facebook, instagram ve twitter hesaplarından ulaşılabilir.

GÜNÜN İYİ PLANLANMASI ÖNEMLİ

Krizleri fırsata dönüştürmeye çalışmak gibi bir olumlu yaklaşımla bu günleri, çocuklarımızı daha iyi tanımak için bir fırsata dönüştürebiliriz. Onların dikkatini çekecek evde yapılabilecek etkinlikler bulabiliriz. Bilgisayar ve sosyal medyanın olmadığı günlerdeki gibi çocukların evlerde oynadıkları unutulmaya yüz tutmuş oyunlar tekrar hayatımıza girebilir. Küçük yaş grupları için Eğitim takviminde oldukça ilginç bilgiler var. Yaşlarına göre çocukların becerilerinin geliştirilmesi için evdeki görev ve sorumluluklar paylaşılarak ev hayatıyla ilgili çocukların farkındalıkları artırılabilir. Günün bölümlere ayrılması ve planlanması bir gün içerisinde yapılabilecekleri görebilmek açısından önemlidir. Okul derslerine, televizyon seyretmeye, kitap okumaya, bilgisayara ve diğer etkinliklere ayrılacak zamanın belli olması faydalıdır. Planlamanın çocuk tarafından kendi başına veya yardım alarak yapılmasıyla çocuk günlük planı daha çok sahiplenecektir. Günü bölümlere ayırmanın faydasını yaşayarak görecek ve bunu bir alışkanlık haline getirebilecektir.
Çocukların Almancalarının gerilememesi ve derslerinden geri kalmaması için verilen ödevlerin yapılması ve tavsiye edilen program ve sayfaların takibi gerekir. Uzaktan eğitim yapılıyorsa ders programını iyi takip ederek katılım sağlaması için gerekli tedbirleri almak önemlidir. Dersi takip edebileceği ortamın oluşturulması, rahatsız edilmemesini sağlamak gibi evdeki düzeni yeni gelişen şartlara göre ayarlamak çocukların yaptıkları işe gösterdiğimiz önemi ortaya koyar. Bu da onları daha çok mutlu edeceği gibi motive de eder.

ÇOCUKLARLA EVDE TÜRKÇE KONUŞULMALI

Almanya’da yaşayan Türk çocukları çok dilli olarak yetişmektedirler. Bu nedenle eğitim dili Almancaya önem verilmesi gerektiği vurgulanırken, anadillerinin de desteklenmesi ve sürekli geliştirilmesi için özel gayrete ihtiyaç vardır. Türkçenin geri plana atılması gibi bir hata çocukların geleceğinde tamiri zor eksikliklere yol açabilecektir. Çocuğun öğrendiği yabancı dil için alıştırma yapması ve öğrenmeye devam etmesi nasıl ki Almanca diline alternatif olmuyorsa, Türkçenin öğrenilmesi veya geliştirilmesi de Almancaya alternatif değildir. Hatta anadilini iyi konuşan çocukların başka bir dili daha kolay ve iyi öğrendikleri araştırmalarla ortaya konmuştur. Almanya’da yaşayan üçüncü ve dördüncü nesil Türk genç ve çocuklarının günlük iletişim dili Türkçe açısından önem kazanmaktadır. Okul zamanı ve dışarda olduğu zaman Türkçeyi neredeyse hiç kullanmayan yeni kuşak için evde bulunulan zamanlarda Türkçe konuşmak çok değerlidir. İçinden geçtiğimiz bu günlerde Türkçeyi günlük hayatında neredeyse kullanmayan çocuklar için yoğunlaştırılmış Türkçe konuşma zamanı oluşturulabilir. Çocuklarımızla günlük hayatın akışı içerisinde evde konuşurken kullandığımız Türkçe kelime sayısı maalesef çok sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle güncel olayları değerlendirerek,  hayallerini ve gelecekle ilgili düşüncelerini paylaşmalarını isteyerek veya okudukları bir kitabı, izledikleri bir filmi anlatmalarını isteyerek çocukların anlatım becerilerinin gelişmesine ve kelime hazinelerinin artmasına katkıda bulunabiliriz.

TÜRKÇE DERSLERİNE ÖZEL VURGU

Türkçe derslerine katılmanın gerekliliğini ve önemini burada tekrar vurgulamakta yarar var. Okullarda verilen Türkçe derslerine çocuklarımızı gönderelim.  Okuldaki Türkçe derslerinde okuma ve yazmayla ilgili kuralları ve eğitim öğretimde kullanılan kavramların Türkçesini öğrenmelerinin yanı sıra derse katılmakla elde edecekleri bazı haklar da vardır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için http://munster.meb.gov.tr/www/turkce-ogreniyoruz-brosuru/icerik/124   bağlantısına bakılabilir.  Ayrıca https://anadilim.de/ sayfasından da bilgi edinmek mümkündür. Türk çocukların Türkçe derslerine katılımını teşvik etmek ve derse katılımı kolaylaştırıcı tedbirlerin okul yönetimi ve öğretmenlerce alınmasına çalışmak, velilere düşen sorumluluklardadır.
Derslere katılımı teşvik etmek için Münster Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği  Türkçe derslerine katılan her sınıf kademesinden başarılı birer öğrenciye hediye verecektir. Hediye fırsatını değerlendirmek için bağlantı adresinden bilgi edinilebilir.  http://munster.meb.gov.tr/www/turkce-derslerine-katil-hediyeyi-kap/icerik/227

ÇOCUKLARA DESTEK OLMAK KUTSAL BİR GÖREVDİR

Eğitim beşikten mezara kadar devam eden uzun bir süreçtir. Çocuklarımızın kendi geleceklerine hazır olmalarına destek olmak, sorumluluk sahibi bireyler olmaları için ortam oluşturmak kutsal bir görevdir. Ebeveyn olarak bizler de kendimizi ömrümüz boyunca geliştirmeye devam ediyoruz.
Bu kriz gösterdi ki aile, aileyi ve toplumu ayakta tutan kültürel değerler çok önemli. Değerlerimize sahip çıkalım, onları çocuklarımıza aktaralım. Sevgiyi merkeze alarak ‘sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz.’ düsturuyla çocuklarımızı sevgiyle büyütelim.

Evde kalın, sağlıkla kalın.

Necmettin Güler
T.C. Münster Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi

 

Faydalı Linkler:
http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuktan-velilere-cocuklarinizla-oyun-oynayin-tavsiyesi/haber/20732/tr
http://www.meb.gov.tr/veli-kusaginda-her-gun-bir-uzman/haber/20660/tr
http://www.meb.gov.tr/koronavirus-ile-mucadelede-gencler-icin-psikolojik-destek-rehberi/haber/20677/tr?fbclid=IwAR2Afvo9uiXeYWUSucG-vSlebrQ5uTnB1SEgx_oLrTKVQTQ5M577Rsw7Qt0
http://www.eba.gov.tr/okuma-listesi?fbclid=IwAR21pCfO0q3qpPpXREIc_sq3WQ3eo3Lw37FGaJo5MkzmiQwzgacrFrtlvbI