-
Aa
+
 19/04/2010
 

İslam ne zaman resmi din olarak kabul edilecek?

Bugün hala Almanya'da ikinci büyük din olmasına rağmen, İslam, resmi din olarak tanınmamaktadır. Bunun sorumluları müslüman taraf mı yoksa Alman makamları mı?

Almanya´da ki farklı din ve hizmet anlayışı, grublar arası taassup ve rekâbete vesile olmuştur. Hizmet anlayışı rekabet değil bir nevi kavga haline dönüşmüştür. Hatta bu durum insanları o hale getirmiş ki, aynı caddede birden fazla cami açılmış, farklı camilere gidenler birbirine selam vermez hale gelmiş. Manevi akrabalık anlayışından uzaklaşılmış ayırımcılık yapar hale düşmüşlerdir.

İslam varlığını koruma yerine kendi düşünce tarzlarını koruma taasubu içine girmişlerdir. Bir nevi dış kaynaklı Almanya´daki durumumuzu ilgilendirmeyen düşüncelere öncelik verilmiş, İslam unsuru ikinci planda kalmıştır. Bu durum da buradaki insalarımızı birlik noktasında başarısızlığa götürmüştür. Senede iki defa kutlanan bayramlarda dahi farklı günler tecih edilmiştir. Islamı öyle yorumlamaya başlamışlar ki, kimisine bir mahalle devleti kurdurmuş, kimisine de dünyayı kurtarma misyonu yüklemiş. Bu işe soyunanlar etrafindaki Müslüman veya gayr-i Müslim bir insanın iyi yönde dikkatini çekecek bir girişim içerisinde olmamış, milyonları kurtarma sevdasına kapılmışlardır.

Durum böyle iken, birbirlerini sevmediklerini ayan beyan ortaya koyan insanların bir araya gelip Müslüman bir temsilci seçmeleri veya kuruluş oluşturmaları ne kadar mümkündür?

Alman Hükümeti kanunlar gereği böyle bir temsilciliği verme noktasında kimi muhatap alsın? Bu tür girişimler olsa da, sonucu malum tefrikacılıktan dolayı başarısız olunmuştur.

Temsilcilik olmadığında devlet muhatap da bulamıyor. Dolayısıyla, din mensuplarının yararlandıkları bir kısım haklardan yararlanılamıyor. Özellikle din eğitimi ve öğretimi noktasında hiçbir şey yapılamıyor.

Düşünelim ki, din dersleri ile ilgili Alman Hükümeti onay verdi. Bu verilen hakkın kullanılması noktasında gruplar arası çıkacak olan münakaşaları düşünün. Türkçe mi olsun? Almanca mı olsun? Bir başka soru da: Müslüman Arap ve Balkan Müslümanları´nın durumu ne olacak?

Sonuç olarak 'İslam Almanya´da ne zaman resmi din olur?' sorusunun cevabı: Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin o merhamet sıfatından biraz nasiplenip, acıma duygularımızı çalıştırabildiğimiz zaman bir mesafe kat etmiş, birbirimize sevgi ile yaklaşmasını öğrenip, şefkatle bakabildiğimiz zaman en büyük adımı atmış olacağız.

Saygı, sevgi, merhamet duygularını geliştirememiş insanlar hiçbir şeye sağlıklı yaklaşamazlar. Bu tür insanlar özürlü insanlardır. Özürlü insanların bir araya gelip bir dini temsil etmeleri de muhaldir. Buyrun siz düşünün ne zaman temsil kabiliyetimiz gelişir, Alman makamlarını muhatap alır, onlara: 'biz resmi din olmak istiyoruz' talebini iletebiliriz.

Hüseyin Sağ

sag@almanyabulteni.de