-
Aa
+
 15/04/2013
 

Ayak bileği burkulmaları


Ayak bileği burkulmalarının %40'ı spor yaralanmaları ile ilişkili ve sıklıkla yaralanma, ayağın dış tarafında görülmektedir. Hastalar ağrı, şişlik, ayağın dış kısmında morluk ve yaralanan bölge üzerinde hassasiyet hissedebilirler. Erken evrede tedavide buz uygulaması, istirahat ve bandaj uygulaması önerilirken antienflamatuar ağrı kesicilerin erken evrede kullanımı tartışmalıdır. Yaralanmanın erken ve geç evrelerinde eski ayak bileği fonksiyonlarının kazanılması adına fizik tedavinin önemi büyüktür. Sürekli tekrarlayan burkulmalarda veya tedaviye rağmen iyileşmeyen bağ yırtıklarında cerrahi tedavi önerilmektedir.

Sindezmozis (Baldır kemiklerini bir arada tutan bağ ) yaralanmaları

Sindezmozis; ayak bileğini oluşturun iki baldır kemiği arasında, ayak bileğinin sabit durmasını sağlayan önemli bir bağ yapısıdır. Sindezmozis yaralanmasında ağrı, şişlik ve yürümede güçlük gibi şikayetler sık görülmektedir. Ayak bileği muayenesi, 2 yönlü ayak bileği ve stres grafileri ve mortis (özel ayak bileği röntgeni) grafisi tanıda önemli yer tutmaktadır. MR ile bağların yaralanmaları hakkında detaylı bilgi edinilebilir. Hafif dereceli bağ yaralanmalarında tedavide buz uygulaması, istirahat, bandaj ve özel destek araçlarının kullanımı önerilirken, ciddi bağ yaralanmalarında ameliyat önerilmektedir. Sindesmozis yaralanmalarından sonra ortalama iyileşme süresi 6 haftadır ve hastalar sekelsiz iyileşebilmektedirler. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bu tür yaralanmaların tekrarlama olasılığını azaltmaktadır.

Ayak bileği ön kısmının sıkışma sendromu (Anterior Ankle Impingement sendromu)

Ayak bileğinin ön kısmının çekme ve sıkışma yaralanmasına bağlı olarak oluşan ağrılı durumdur. Tanısında yandan çekilen röntgen filmleri, gerekli durumlarda da MR ve tomografiden yararlanılabilir. Ayak bileğinin yukarıya doğru hareketiyle artan ağrıda, ayak bileği şişliğinde ve hareket kısıtlılığı şikayetlerinde bu hastalık akla gelmelidir. Bu hastalığa futbol, bale ve jimnastik sporu yapanlarda daha sık rastlanmaktadır. Tedavide ağrı kesici ilaçlar, bandaj uygulaması ve topuğu yükseltici tabanlık uygulanabilir. Koruyucu önlemlere rağmen şikayetleri devam eden hastalarda, artroskopik ya da açık cerrahi yöntemler denenebilir.


Dr. Oğuzhan Tano
ğlu