-
Aa
+
 06/05/2010
 

Almanya’da güzel gelişmeler

1992’de Almanya’ya gelidiğimde tespit ettiğim şeylerden birisi de insanların farklı gruplara bölünmeleriydi. Şimdi bu gruplar hala varlığını sürdürmektedirler. Ancak ilk geldiğim yıllar gibi değil. Her bir cemiyette ve dernekte çok olumlu gelişmeler görmekteyim. Bu değişikliğin sebebi insanlarımızın o zamanki kendileri için koyduğu hedefler ile şimdiki hedeflerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Dolaylı olarak bunlar ait oldukları cemiyetelere de yansımaktadır. Şimdiki gençliğin ileriki yıllarda cemiyetler içerisinde sorumluluk aldıklarında çalışmalarını kendinden öncekiler gibi yapmayacakları kesin. Birbirlerine bakış tarzları da öncekiler gibi olmıyacak. Birbirleriyle olan ilişkleri çok daha samimi ve saygılı olacak.

Daha önceden tanıdığım bir arkadaşımın NRW Eyalet Meclisi Seçimlerine katılabilecek bir partiyi kurmuş olması ve başkanı olması bunun bir göstergesidir.

DİTİB’in (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) 90’lı yılları ile şimdiki durumunu mukayse edecek olursak, hayli gelişmeler tespit etmekteyim. Özellikle ProDialog@DITIB çalışmları bu gelişmeye ayrı bir ivme kazandırmıştır. Özellikle Bekir Alboğa Bey’in bu çalışma içerisinde olması bu projenin geleceğe dair ne kadar önemli bir yatırım olduğunu göstermekte. Ayrıca sevgili Faruk Şahin Bey’in de bu projeden sorumlu olması ayrı bir güzellik ve ciddiyet katmaktadır. Projenin hedefi Almanya’da DİTİB’e bağlı bütün camilerin her birinde gönüllü rehberler yetiştimektir. Ayrıca projenin ciddiyeti AB ve BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) tarafından desteklenmesi ile anlaşılmaktadir.

Bu çalışmalara katkıda bulunanlara ve gönüllü rehberlerimize başarılar diliyorum.

http://www.prodialog-ditib.de/

Hüseyin Sağ

sag@almanyabulteni.de