-
Aa
+
 29/03/2014
 

Aile içi iletişim - Serap Yığman


Aile toplumun en önemli yapı taşı olmakla beraber, ayrıca toplumun en mühim kurumudur. Aile kurumunun temel görevlerinden biri de aile fertlerinin verimli şekilde gelişimini sağlamak ve her bireyinin ihtiyacını mümkün derecede karşılamaktır. İyi bir aile içi iletişim ile aile fertlerinin pskolojik ve ruhsal gelişimi sağlıklı bir şekilde seyrederek mutlu bir aile ortamı oluşacaktır.

Endüstri toplumunun getirdiği yoğun yaşam temposu aile içindeki iletişimi oldukça zayıflatıp, beraberinde aile içinde yabancılaşma meydana getirmiştir. Aile fertleri arasında samimi bir iletişim kurulabilmesi için öncelikle anne ve baba arasındaki iletişimin sağlıklı olması gerekir. Ebeveynler arasındaki iletişim ne kadar iyi olursa, o ölçüde huzurlu ve güvenli bir ortam meydana gelir. Böylelikle mutlu bir ailede büyüyen çocuğun ruh sağlığı olumlu yönde gelişir. Aile içinde sorunlar gizli saklı kalmayıp konuşulup çözüm yolları aranıyorsa, bu ailede sağlıklı bir iletişimden bahsedebiliriz. Aile içinde iyi bir iletişim kurmamızın bir diğer formülü de eşlerin birbirini takdir etmesi, yüzüne karşı ve ardından övgüyle bahsedebilmesinden geçer.

Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için yaşanmış bir hikayeyi ele alalım: Vaktiyle, İstanbul Mısır Çarşısı’nda bakır ibrik ustası olarak şöhrete kavuşan bir sanatkar varmış. Yaptığı işlemeler, bakırdan mamul ibrikler üzerinde bir sanat harikası olarak bakanların gözlerini kamaştırırmış. Ürettiği her ibrik bir sanat eseri olarak değer görür ve daha ziyade yurtdışına hediye olarak gönderilirmiş.Hem de hatırı sayılır paralara satın alınarak. Ne var ki, ustanın yüzü hiç gülmezmiş. Onunla muhattap olanlar, her daim onu mahzun bir şekilde görmekten duydukları üzüntüyü bir başka sanatkar vasıtasıyla iletmek ve bunun sebebini öğrenmek istemişler. Sonunda usta gerçeği açıklamış. Üzüntüsünün tek sebebi varmış; Eşi tarafından takdir edilmemek. Çünkü bu değerli sanatkar, eşinin gözünde sıradan bir ibrikçi ustasından başka bir şey değilmiş. Zaman zaman eşinin yaptığı işi küçümseyerek küçültücü ifadelerle onu asağılarmış. Sonuçta pek az kimsenin yapabildiği bir sanatın sahibi olanın bu yüzden yüzü hiç gülmezmiş

Neticede takdir edilmeyen eş, kendisini değersiz görmeye başlar. Birbirini takdir etmeyi başarabilen eşlerin iletişim problemleri ya hiç olmayacak, ya da oldukça az görülecektir.
Etkin aile içi iletişimde dikkate alınması gereken bir diğer husus ta empati kurabilmektir. Empati, kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmemiz olarak tanımlanır. Ayrıca karşımızdaki kişi hakkında olumlu düşüncelerimiz, aile içi iletişimi perçinleştirmesine katkı sağlar. İmam-ı Rabbani: 'Güzel düşünen güzel görür, güzel gören güzel düşünür.' diyerek yüzyıllar öncesinden bize iyi iletişim kurmamizin sırrını vermiş. İetişimin temelinde dinleme ve anlatma, yani karşılıklı konuşma gelir. Eşler birbirlerine ve çocuklarına bu firsatı vermelidir. Böylece bireyler duygusal tatmine ulaşır. Dinlemede önemli olan, karşınızdakini etkin bir şekilde dinlemektir. Örneğin dinlerken göz temasında bulunmak, çehremizi ona yöneltmek, konuşurken karşımızdakine müdahalede bulunmamak, kendisini dinlediğimizi ifade eden mimikler yapmak...

Ebeveynlerin çocukları ile fiziksel temasta bulunmalar (sarılmak,okşamak, öpmek..) ve onlarla karşılıklı konuşmaları oldukça önem taşır. Çünkü bu çocuğun duygusal ve zihinsel gelişimine fayda sağlar. Mutlu ve huzurlu bir aile ortamı, sağlıklı bir aile içi iletişim ile gerçekleşir.


Serap Yığman