Misafir kalem

Göç politikasında reform çıkmaz aya kaldı

Aylardan beri göç politkasının çağdaşlaştırılmasına yönelik tartışmalar devam ediyor. Oysa hükümet koalisyon sözleşmesinde yer alan durum tespit ve değerlendirme görevlerini bile halen tamamlayabilmiş değil. Bir yandan kararları ertelerken, diğer yandan varolan düzenlemelere göstermelik değişiklikler yapmakla oyalanıyorlar.

Yabancı uzman iş gücü için olsun, yurtdışında bulunan eşlerin göçü konusunda olsun, alınması gereken kararlar hükümet tarafından hep çıkmaz ayın son çarşambasına öteleniyor.

Federal hükümeti nihayet harekete geçmeye ve karar almaya çağırıyoruz. Göç politikamız 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilmeli.

Ülkemize gelen göçmenlerin ülkelerinde edindikleri diplomaların tanınmasında uygulanan düzenlemeler iyileştirilmeli. Yurtdışından akıllı beyinleri buraya çekebilmemiz için puan sisteminin ve asgari gelir düzeyi şartının da aşağıya çekilmesinin yanısıra cazip düzenlemelerin de yürürlüğe sokulmalı. Partimiz olarak oturum yasasının göçmenler açısından daha emin perspektiflerle düzenlenmesini ve ırkçılık ve ayrımcılıkla her aşamada etkin biçimde mücadele edilmesini talep ediyoruz.

Toplumsal olarak bir iklim değişikliğine ihtiyacımız var. Ülkemizde yaşayan yabancı kökenli vatandaşlarımıza davetsiz, istenmeyen misafirler gibi değil yeni Almanlar olarak görmeliyiz.

Memet Kılıç

Yeşiller Partisi Federal Milletvekili

Tarih: 
Cumartesi, Kasım 20, 2010

Günün Karikatürü