Yabancılar Kütüğü

 

Zaman zaman bazı çalışmaları gözardı ediyoruz ! 'Uyum Monitörü' de bunlardan biri (X). 100 kıstas üstünden göçü değerlendiriyor. Göç ve uyum konusunda kısacası onların 'Ausländer' dedikleri insanlar yönünden işlerin nasıl gittiğini söyleyen resmi bir veri. Veri sadece Türkiyelileri değil, Alman olmayan herkesi kapsıyor. Hani nerdeyse 'Almanlar' ve 'Alman Olmayanlar' olarak 2 kümeye ayrılıyor. Nufus kayıtlarından çıkarılıyor. İlki 2009’un baharında yayınlandı. Bu bir ilkdi..

Neler ortaya çıktı?

İşsizlikte, meslek eğitimi alabilenler, yoksulluk çizgisinin altında yaşayanlar, hiç eğitim almayanlar, bir diploma almadan eğitim kurumu terk etme yönünde yabancılar, has Alman vatandaşlarının misli/misli geri düşüyor.

Bunda şaşırtıcı bir yan/yön var mı? İş zaten bu nedenle hadi çıkmazda demeyelim ama 'tıkanmıyor mu?'. Toplum olarak bu olguların üstüne yürünse biz/diğerleri ayırımı bu denli uçurum kenarına kadar gelir mi? Demek ki, 2005-2007 döneminde de bu alanda fazla bir yaprak kımıldamamış.

Bir de 'az farkla' seyreden kıstaslar var.

Bir adli olaya katılma, bir siyasi partiye üye olmak yönünden Alman olanlar/olmayanlar ayırımı hiç de farklı sonuçlar vermiyor. Almanya da nufusun sadece %7,9’u bir siyasi partiye üye iken, göç geçmişli yabancılarda da bu oran %5,1. Siyaset her 2 kümenin ilgisinden çok uzakta kalıyor. Hatta ödenen kiralar ile kiralar da bile fark çok az. Almanya’da genel küme metrekareye 6,09 € kira ödüyor. Göç geçmişi olanlar için de kira 6.54 €.

İşin bir de 'eşit çizgi' üstünden seyreden kıstaslar var: Aşırı kilolaşma, sigara içme oranlarında Almanlar ve Alman Olmayanlar birbiriyle adeta yarışıyor. 30 yaşın üstünde olanlarda genelin %13,5’i aşırı kilolu. Yabancılarda da bu oran %13,6. Sigara içenlerin oranı genel içinde %24,8. Bu göç geçmişi olanlarda da farklı değil ve %24,9 olarak şekilleniyor. Demek ki her 4 kişiden biri yerli/yabancı ayırımı olmaksızın sigara içiyor.

Veriler aşağı yukarı böyle. Muhtemelen de 'Bu verilerde bilmedik ne var?' dediğinizi görür gibiyim.

Ama bir veriyi daha aktarmasam eksik bir değerlendirme yapmış olurum. Seçimlerde oy verme hakkı olanların oranı genel içinde sadece % 8,6. Oysa yabancıların Almanya nufusu içindeki payı %15’i geçiyor. Demek ki düz bir hesapla toplamın ancak yarısı seçimlere katılarak, Almanya’nın geleceğini belirlemede irade koyabiliyor. Ama çalışmanın bir de 'yakın gelecekte seçimlerde oy hakkına sahip yabancılar' oranı şeklinde bir verisi var. Bu veriye baktığımızda, oran birdenbire %17,6’ya - yazıyla yüzde onyedi nokta altı- yükseliveriyor. Oran 2 katına çıkıyor. Açık ifadesiyle, yakın gelecekte her 5 seçmenden 1’i yakın vadede yabancılar olacak.

Galiba işin düğümü de burada .... Oy hakkı olanların oranı, sigara içenlerden ya da aşırı kilolulardan daha önemli ya da daha anlamlı hale gelmesi.

Oy kullananlardaki sıçrama, Almanya siyasetinin de gündemini değiştirecek! Öyle diyorum, çünkü tüm dünyada bu iş böyle olmuştur.

Almanya Bülteni’nin okurlarına 2011’de hayırlı bir yıl diliyorum!

(X)Einleitung zum 1. Integrationindikatorenbericht

 

Prof. Dr. Kenan Mortan