-
Aa
+
 24/09/2020

Türkiye ve Batı konulu seminerler dizisi

Türkiye ve Batı konulu seminerler dizisi Ahmet Ünalan

Rheinland Pfalz Eyaleti Siyasal Eğitim Merkezi, Atlantik Birliği Akademisi ve Nansen Akademisi‘nin ortaklaşa düzenledikleri ‘Türkiye ve Batı’ konulu seminer dizisi seçkin bir katılımcı kitlesiyle ve Türkiye-Avrupa İlişkileri Enstitüsü Başkanı, Duisburg-Essen Üniversitesi öğretim üyesi, siyasetbilimci Prof. Dr. Ahmet Ünalan’ın sunumlarıyla gerçekleşti. Pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen seminerler katılımcıların beğenisini kazandı. Prof. Dr. Ahmet Ünalan’ın Türkiye Avrupa ilişkileri ve Türkiye’de din devlet ilişkileri başlıklı seminerlerinin yanısıra  Ortadoğu uzmanı Dr. Piecha Türkiye Avrupa Birliği Mülteciler Alımı Anlaşması ve Türkiye’nin ve ABD’nin Suriye’deki konumu başlıklı konuları işledi. Atlantik Birliği Akademisi Almanya’da en etkin think tank grupları arasında kabul ediliyor. ABD ve Avrupa politikalarının irdelendiği enstitünün yönetim ve danışma kurullarında etkin Alman ve ABD’li siyasetçiler ve biliminsanları yer alıyorlar.

konfident_content_ad_desktop konfident_mobil1.jpeg

İMTİYAZLI ORTAKLIK ÖNERİSİ SEKTEYE UĞRATTI

Prof. Dr. Ahmet Ünalan  sunumlarında Türkiye Avrupa ilişkilerinin tarihi serüvenini anlattı. Ünalan, Türkiye açısından son ikiyüz yıldır Avrupa kurumsal birlikteliği içinde yer almanın sadece bir modernizasyon politikası olmadığını, aynı  zamanda Türkiye için bir kimlik konusu olduğunu vurguladı. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sonrası Batı denklemi içinde yer aldığına dikkat çeken Ünalan, Birleşmiş Milletler’de çok erken bir şekilde yer almış olması, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kurucularından olması, NATO’ya erken bir tarihte girmesi Türkiye’de liberal demokrasinin işlemesi noktasında katkı yaptığını ancak Türkiye’nin Sovyetler Birliği ile doğrudan sınır ilşikisi olan NATO üyesi ülke olması Türkiye’nin aynı zamanda büyük yükler üstlenmesine yol açtığını belirtti. Türkiye’nin Ankara Anlaşmasıyla Avrupa Birliği sürecine başladığını, 1995 Gümrük Birliği, 1999 Helsinki Zirvesi ve 2004 Kopenhag Zirvelerinin ilşikiler açısından dönüm noktaları teşkil ettiğini belirten Ünalan, 2005 sonrası Türkiye’nin yakaladığı olumlu yönelim ‘imtiyazlı ortaklık’ önerisiyle bizzat Almanya ve Fransa tarafından sekteye uğratıldığını, bunun da Türkiye’deki demokratikleşme ve reform motivasyonunu zayıflattığını belirtti.

TÜRKİYE, GÜVENLİK VE DİNAMİZM AÇISINDAN OLUMLU KATKI SAĞLAYABİLİR

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin güvenliği, dinamizmi ve kimliği açısından olumlu katkı yapabileceğini söyleyen Prof. Ünalan Türkiye’nin demokratikleşme ve reformlar yolunda yalnız bırakıldığının altını çizdi ve :’Oysa özellikle günümüzde Türkiye’nin AB desteğine ve yeniden reform sürecine yönelmesinde hem Avrupa, hem Türkiye, hem de Türkiye’nin bulunduğu kilit bölge açısından son derece fayda vardır’ dedi.  Türkiye’nin günümüzde resmen Avrupa Birliği’ne katılım politikalarını takip etmesi ancak fiilen bölgede alternatif politikalar oluşturmaya başlamsı hem oluşan hayal kırıklığının, hem de AB’nin cesaretsiz politikalarının sonucu olduğunu belirten Ünalan, Avrupa Birliği’nin Brexit sonrası tekrar makro politikalarını ve yönelimini gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizdi. Prof.Ahmet  Ünalan Türkiye’de başlangıçta yüksek olan AB katılım beklentisinin çok düştüğünü, Avrupa Birliği katılımının da şu anda fiilen bittiğini söyledi.

SURİYE KRİZİ DE ELE ALINDI

Prof. Dr. Ahmet Ünalan ikinci sunumunda Türkiye’de din-devlet ilişkilerini, modernizasyon ve uluslaşma süreçlerini ele aldı. Türkiye ve Yunanistan’nın benzer uluslaşma süreçlerinden geçtiğini belirten Ünalan, tarihi örnekleri ve karşılaştırmalarıyla Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin din ve devlet ilişkilerine eleştirel değerlendirmelerde bulundu. Dr. Oliver Piecha sunumlarında Suriye Politikaları ve Avrupa açısından mülteciler konusunu ve Suriye krizini ele aldı. Piecha konusunda önde gelen uzmanlar arasında kabul edilen araştırmacılardandır. Çok sayıda dış ilişkilerden sorumlu siyasetçi ve katılımcı tarafından izlenen seminerler dizisinin devamı yıl sonunda olacak.

Haber: Fatih Güvercin – (Almanya Bülteni) - Duisburg

 

Eğitim