-
Aa
+
 10/04/2022

Türk Veliler Eğitim Akademisi kuruluyor

Türk Veliler Eğitim Akademisi kuruluyor

Almanya Bülteni Haber Merkezi, Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde Türkçe derslerine katılım sayılarını arttırmak ve toplumun tamamına hitap etmek amacıyla kurulacak Türk veli akademisi akademisi girişimi hazırklarını yakından takip ederek, çalışmaları yürüten yetkililerden oluşturulacak yeni üst veli yapılanması hakkında bilgi aldı. Uzmanlardan oluşan bir kurmay heyet  Kuzey Ren Vestfalya’da mevcut Türk veli derneklerini ve uzman kişileri bir araya getirme girişimini tamamladı.
Kuruluş çalışmalarını yürüten uzmanların verdiği bilgilere göre, kuruluş ve tüzük çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan veli akademisinde Türkçe derslerinin yanısıra eyalet çapındaki devlet okullarında verilmekte diğer köken dili (HSU) temsilcilerinin de yer alacağı bildirildi. Kuruluş hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan Türk Veli Akademisi girişimi hazırlıklarını takip eden Almanya Bülteni, çalışmaları yürüten uzmanlarla görüşerek oluşturulacak yeni veli yapılanmasının nasıl bir yapı olacağına dair uzmanlardan bilgi aldı.

MEVCUT YAPILAR UZMAN VE PROFESYONELLİKTEN ÇOK UZAK

Yeni yapılanmaya duyulan ihtiyaç hakkında görüşlerini aldığımız merkezi uzman kadro, Almanya Türk toplumunun göçün 60. yılında toplumun merkezinde yer edinmeye çabaladığı, bu bağlamda ortalama eğitim ve gelir seviyesi yükselen bir topluluk haline geldiğini, bununla bağlantılı olarak eğitime verdiği önemin de günden güne arttığını dile getirdiler. Eğitimi önemseyen Almanyalı Türklerin bu alandaki örgütlenmelerinin de bu süreçte hızlandığını belirten uzmanlar, Türk veli derneklerinin 1980’li yıllarda kurulduğunu, ancak günümüze kadar yaşanan süreçte Almanya’daki Türk veli yapılanmasının çağa uygun aygıtlarla çalışan ve toplumun geneline ulaşan profesyonel ve kurumsal bir yapılanmaya dönüşemediğinin altını çizdiler.
Türk Veliler Eğitim Akademisi kuruluyor
TÜRK TOPLUMUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 60’I YOK SAYILIYOR

Toplumun geniş bir kesimine ulaşamayan Türk veli yapılanmasının mevcut haliyle sorunlu olduğunu belirten uzmanlar gazetemize şu açıklamayı yaptılar: “Toplumun genelinde hitap edecek, Alman makamlarıyla etkin ve sonuç odaklı bir iletişim kuran, özellikle eğitim alanında uzmanlardan oluşan kurumsallaşmış bir veli dernekleri örgütlenmesinin eksikliği herkes tarafından biliniyor. Mevcut Türk veli yapılanması özellikle muhafazakar ve mütedeyyin kesimlere ulaşmakta başarılı olamıyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet’nde Türkiye seçimlerinde kullanılan oy tercihleri dikkate alındığında, NRW eyaletinde yaşayan Türklerin yaklaşık yüzde 60’ına karşılık gelen bu kesimin talepleri ve hassasiyetleri mevcut Türk veli dernekleri tarafından yeterince dikkate alınmıyor.”

EĞİTİM VE TÜRKÇE DIŞINDA BİRÇOK ALANDA FAALİYETLER YÜRÜTÜLÜYOR

Özellikle dijital ve çağa uygun olan daha verimli aygıtlarla ve toplumun geneline hizmet vermeyi hedeflediklerini dile getiren eğitim uzmanlar açıklamalarının devamında görüşlerini şu şekilde ifade ettiler: “Mevcut Türk veli dernekleri yapılanması asıl faaliyet alanı olan eğitim ve Türkçe dersleri dışında bir çok konuyla ilgileniyor. Yapılan bu alan ihlali nedeniyle Türkçe derslerine katılım sayıları günden güne azalıyor. Oysa veli derneklerinin ivedilikle toplumun geneline hizmet üretmesi, günlük siyasi polemiklerin dışında kalmaları gerekiyor. Biz de toplumun genel kesiminin ihtiyaç duyduğu bu eksiği gidermek amacıyla bu eyalet çapında geniş bir katılımla bu girişimi başlatmaya karar verdik.”

UZUN ZAMANDIR BEKLENEN TÜRK VELİ YAPILANMASI KURULUYOR

Geniş bir kitleye sadece eğitim alanında hizmet götürme anlayışıyla faaliyet göstereceklerini dile getiren uzmanlar: “Türkçe konusu Almanya Türklerinin en önemli kimlik unsuru ve aynı zamanda en önemli sorun alanıdır. Zira Türkçe yitirildiğinde kollektif kimlik de yitirilir. Almanya’ya Türk göçünün 60’ıncı yılını geride bırakmış Almanya Türk toplumu Türkçe birikimini, ortak iletişim ve duygu dilini ve bununla birlikte toplumsal hafızasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu kötü gidişe dur demenin yolu Türkçe bilincini, Türkçe dersi müracaatlarını artırmak ve kazanım olan Türkçe derslerinin devamını sağlamaktır. Bunun yolu ise, bu konuda faaliyet gösteren kuruluşların bu hedefe odaklanarak çalışmalarını yürütmelerinden geçmektedir.” şeklinde konuştular.

DİJİTAL ÇAĞ’A AYAK UYDURAMAYANLAR BAŞARILI OLAMAZ

Bazı veli derneği üst yapılanmalarının dijital aygıtları neredeyse 20 yıl geriden takip ettiklerinin altını çizen uzmanlar: ”Dijital çağ olarak nitelenen günümüzde bir veli derneği üst yapılanması ile, bir öğretmen federasyonunun internet sayfasının olmaması hangi gerekçeyle izah edilebilir? Mutlak suretle veli derneklerinin çoğalması, işlevselleşmesi, kurumsallaşması, profesyonelleşmesi ve günlük siyasetten arınmış olması gerekiyor. Mevcut yapıların kamuoyu önündeki aktörleri ise maalesef bu tehlikenin farkında değiller. Bu yüzden özellikle eğitim alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşları toplumun geneline hitap etmek üzere yeniden yapılandırılmalı, buna yönelik gerekirse alternatif yapılanmalar desteklenmeli ve Türkçe dersi talebinin arttırılmasına yönelik verimli çalışmalar yürüten anadilim.de benzeri dijital platformlar desteklenmeli.” açıklamasını yaptılar.

ÇOK TİTİZ ÇALIŞAN DİNAMİK BİR YAPI

Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde en kısa sürede diğer köken dili temsilcilerinin de yer alacakları bir Türk Veli akademisinin bölgede yaşayan Türk kökenlilere hizmet edeceğinin de altını çizen uzmanlar, sonuç odaklı çalışacak bu yapının başarılı olacağından şüphe etmediklerini ve bu konuda oldukça titiz çalıştıklarını dile getirdiler.

Haber: Almanya Bülteni – Düsseldorf

Eğitim