Eğitim

Türkçe derslerinin seyrini değiştirecek görüşme

Almanya'da Türkçe derslerinin seyrini değiştirecek görüşme

Son yıllarda düşen Türkçe öğretmen kadroları, Türkçe dersinde düşen öğrenci katılım oranları ve Türkçe’nin sürdürülebilir örgün öğrenimi kapsayan bir analiz, vizyon ve strateji metni hazırlanıp bakanlık yetkilileri ile somut girişimle  hakkında görüşüldü. İlk veriler ve dönüşler Türkçe dersleri ve Türkçe örgün eğitimi açısından umut verici. Ruhr Veliler Birliği ve KRV Veli Dernekleri Federasyonu FÖTEV’in girişimiyle Duisburg’da yapılan eğitim şurası sonrası Düsseldorf’ta Kuzey Ren Vestfalya Okul ve Eğitim Bakanlığı’nda, KRV Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Susanne Blasberg-Bense ile bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye 25 öğretmen ve veli temsilcisi katıldı.

VİZYON BELGESİNİ BAKANLIĞA İLETTİLER

Toplantı öncesi uzunca bir süre hazırlık yapan Ruhr Veliler Birliği, KRV Veli Dernekleri Federasyonu, Türk Öğretmenler Birliği, Türkiyeli Öğretmenler Derneği, öğretmenler ve konunun uzmanları Eğitim Bakanlığı’na Türkçe dilinin güncel konumunu, Türkçe derslerinin durum analizini ve Türkçe öğretiminin vizyon belgesini sundular. Demokratik ve katılımcı bir şekilde hazırlanan Türkçe vizyon ve strateji metni dernek temsilcileri ve konu uzmanları tarafından Blasberg-Bense ve bakanlığın uzman kadrolarına sunuldu.

ÖĞRETMEN VE VELİLER SORUNLARINI DOĞRUDAN İLETTİLER

Olumlu bir havada gerçekleşen toplantıda FÖTEV Başkanı Dr. Aysun Aydemir, Ruhr Veliler Birliği Başkanı Dr. Ali Sak, öğretmen Arif Şentürk ve Güner Cebir sunumlarında Türkçe anadili dersi ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiler.  Konuşmacılar bilimsel tezler ve rakamlarla zenginleştirdikleri sunumlarında Türkçe anadili dersinin tanımının ‘köken dili’ yerine ‘dil dersi Türkçe’ olması gerektiğini belirttiler.

GEÇ SAATLERDE VERİLEN DERSLER

Anadili dersleri genellikle öğrencilere uygun olmayan öğleden sonraki saatlerde yapıldığını belirten konuşmacılar, birçok eğitim müdürlüğünün okullara bu doğrultuda mektuplar yazdığını, böylelikle öğrencilerin derse katılım isteğinin ve  öğretmenlerin iş motivasyonlarının düşebileceğini dile getirdiler. Konuşmacılar yönetmelikte anadili dersinin mümkün olduğunca diğer derslerle irtibatlı bir şekilde, müfredatın öngördüğü ders planı içinde olması gerektiği belirttiler.

DERSE KAYIT VE OKULDA DERSİN AÇILMASI İLE İLGİLİ SORUNLAR

Türkçe dersine kayıtlarda farklı uygulamaların yapıldığının dile getirildiği toplantıda, bazı okulların anadili dersinin önemini vurgulamakta olduğu, diğerleri ise bu konuda bilgi vermedikleri gibi kayıt imkanı dahi vermemekte olduğunun altı çizildi. Birçok şehirde anadili dersi için başvuran velilerin talepleri okul ve eğitim müdürlükleri tarafından dikkate alınmadığını, velilerin bu ders için imza toplamaları dahi zorlaştırıldığı vurgulandı. Bu durumun sonlanması gereği, hazırlanacak bir broşürle anadili dersi ve kayıt olanakları hakkında velilerin bilgilendirilmesi gereği Blasberg-Bense ve bakanlık yetkililerine bildirildi. Bununla birlikte okullara kayıt ilkokullar ve ortaokul sonuna kadar sürdürülmesi gereği, sınıf açılması için öğrenci sayısının din dersinde olduğu gibi 12’ye sınırılandırılması isteği bakanlık yetkililerine iletildi.

TÜRKÇE’NİN TANITIMI İÇİN TÜRK MEDYASI İLE ORTAK ÇALIŞMA

Dr. Ali Sak başkanlığında, konu uzmanları ve bütün konuşmacılar şu anda KRV eyaleti çapında anadili dersleri için ayrılan 886 kadronun yeterli olmadığının altını çizdiler. Bu sayının 1400’e çıkarılmasının, derslerin verimliliği açısından bir zorunluluk olduğunu belirttiler. Heyet temsilcileri Kuzey Ren Vestfalya’da Türkçe konuşan öğrenci sayısı 240 bin olduğu için öğretmen kadrolarının yaklaşık 650’sinin Türkçe dersi için öngörülmesini talep ettiler. Ayrıca öğretmenlere eşit işe eşit ücret ödenmesi gereğinin altı çizildi. Anadil derslerinin yanısıra, seçmeli yabancı dil olarak Türkçe dersine katılımın 7.500 öğrenci ile istenen düzeyden düşük olduğu belirtildi. Derslere katılımın artması için kampanyalar düzenlenmesi gereği ve etkin bir medya ve iletişim politikası uygulanması gereği dillendirildi.

BUNA BENZER TOPLANTILARIN DEVAMI GELECEK

Toplantı sonunda anadil dersi öğretmenlerine ve velilere kendi sorunlarını bakanlığa kapsamlı bir şekilde aktarma fırsatı verildiği için kendisine iletilen talep ve bilgilendirmeye müteşekkir olduklarını dile getiren Blasberg-Bense: ‘‘Kendi çalışanlarımız olan öğretmenlerimizle böyle bir toplantı yapılması doğal ve önemli bir gerekliliktir. İleride de öğretmenlerimizle bu tür toplantılarımız olacaktır‘‘ dedi.

SUNULAN ÖN ÇALIŞMA HIZLI ÇÖZÜMLERİ DE BERABERİNDE GETİRECEK

Blasberg-Bense: “Aktardığınız ve somut verilerle örneklendirdiğiniz bilgileri gerçekten çok önemsiyorum. Ayrıntılı bilgilerin bana ulaştırılması, aynı zamanda benim de bu sorunlara çözüm aramak için gerekli mercilere iletebilmem anlamına geliyor. Çalışma koşulları hakkında çok genelleyici ifadeler kullanmak yerine somut örnekler sunabilmek de hem benim için hem de Okul İdare Merkezleri’ndeki çalışma grupları için çözüm bulmayı kolaylaştıracaktır’ dedi. Blasberg-Bense: ’Dersin genel konumu ve öğretmenlerin sorunlarını ve dile getirdiğiniz önerileri Okul İdare Merkezleri’ne  ileteceğim ve çözüm yollarını zorlayacağım, bundan emin olunuz. Getirdiğiniz bütün önerilerin de dikkate alınmasını sağlayacağım. Bu konu hakkında yeterli bilgi edinmiş durumdayım. Çok kapsamlı ve strateji içeren bir vizyon belgesi sundunuz. Bu görüşmenin doyurucu  geçmesinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca bu görüşmenin altyapısını oluşturan ve bize ve Eyalet hükümetine de genel eğitim politikalarının belirlenmesi sürecinde ve genel uyum ve Türkiye politikalarına ufuk açıcı bilgiler veren kendi müşavirlerimize de teşekkürü borç bilirim.” dedi.

ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU

Toplantıya katılan heyete başkanlık yapan Dr. Ali Sak ise “Uzun ve titiz bir hazırlık sürecinden sonra çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı öncesi ve sonrası strateji belgemizin hazırlanması sürecinde, toplantı öncesi ve esnasında görünen veya arka planda kaln her katılımcıya teşekkür ediyorum. Türkçe derslerinin geleceği açısından tarihi bir gün oldu. Bu birlik ve beraberlikle ve bu çalışma disipliniyle Türkçe’nin önünü açacak çok girişimler yapacağımıza ve siyaset ve idari erki ikna edeceğimizi düşünüyorum’ dedi.

HABER-YORUM (Arif Şentürk)

Ruhr Veliler Birliği ve KRV Veli Dernekleri Federasyonu FÖTEV’in girişimiyle Düsseldorf’ta Kuzey Ren Vestfalya Okul ve Eğitim Bakanlığı’nda, bakanlık Genel Müdürü Susanne Blasberg-Bense ile gerçekleşen görüşme çok başarılı ve sonuç odaklı bir toplantı oldu. Türkçe’nin eğitim sisteminde hak ettiği konuma gelmesi için en kapsamlı strateji belgesi hazırlanmış olması ve bu aşamadaki çoğulcu çalışma biçimi, her kesime ders niteliğindedir. Netice olarak Türkçe bilinci açısından bir dönüm noktasına şahit olduğumuzu net olarak söyleyebiliriz. 
TOPLUMUN FAYDASINA OLAN KONULARDA HEDEF ODAKLI ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Başta süreci başlatan Duisburg Veli Girişimi’ne ve süreci üstlenip genişleten KRV Veli Dernekleri Fedrasyonu ve Ruhr Veliler Birliği’ni tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese gönülden teşekkürler. Özellikle bakanlığa teslim edilen çalışmayı son derece başarılı buldum. Hedef odaklı ve ve toplumumuzun faydasına olan konularda kolektif ve esgüdümlü çalışma yapıldığında sonucun da her zaman lehimize olacağının göstergesi olması bakımından çok verimli ve Türk toplumuna da örnek olacak bir toplantı oldu.
ÇOK KONUŞMA YERİNE İŞ YAPMANIN İLK KAZANIMI 50 EK ÖĞRETMEN KADROSU
Demek ki, disiplinli, somut verilerle ve bilimsel tezlerle hareket eden, hamasetten uzak ve somut sonuçlara odaklı çalışıldığında hedeflere ulaşılıyormuş. Nitekim bakanlık toplantı sonrası yayınladığı protokol metninde Ruhr Veliler Birliği ve KRV Veli Dernekleri Federasyonu’na büyük ölçüde hak verdiği gibi, anadil kadrolarını da 50 ek kadro ile artırdığını belirtti. Bu çalışma biçimi medyada çok görünen ama az iş yapan, somut iş yapmak yerine nutuk atan, Almanya’da somut sorunlarımızı muhatap kurumlarla çözmek yerine Ankara turları yapmak suretiyle sadece laf üreten STK temsilcilerine de örnek olmalıdır.

Herşeyin başı işi bilenlere teslim etmekle başlıyor.
 Haber: (Almanya Bülteni) – Düsseldorf
Yorum: Arif Şentürk

Benzer Haberler

YTB Diaspora Gençlik Akademisi başvuruları
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen “...
Türkiye Almanya'da elçilik okulları açmak istiyor
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Almanya ile anlaşarak biz...
Köln'de Türkçe konulu panel
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Uyum Meclisleri Birliği Başkanı...
Düsseldorf bölgesinde Türkçe dersleri kayıtları için seferberlik
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki devlet okullarında verilmekte olan Türkçe...
DİTİB Öğrenci Fuarı Duisburg’da yapıldı
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camii'nde...
Essen’de çokkültürlülük sempozyumu
Türk Alman Akademisyenler Platformu (TD – Plattform)’nun Türkiye Araştırmalar...
Bakan Kasapoğlu Köln’de gençlerle buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin yarınları,...
NRW Öğretmen dernekleri eğitim gündemiyle buluştular
Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti’nin çeşitli şehirlerinde faaliyetlerini...
Essen Üniversitesi’nde çokdillilik konulu sempozyum
11.12.2018 tarihinde Duisburg Üniversitesi Türkistik Bölümü ve Ruhr Veliler...