-
Aa
+
 14/03/2022

NRW'de Türkçe dersleri için üst çalışma kurulu oluşturuldu

NRW'de Türkçe dersleri için üst üst çalışma kurulu oluşturuldu

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde (KRV) okullarda verilen Türkçe derslerine katılımı arttırmak üzere eyalet çapında konuyla ilgili faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla ikinci toplantı düzenlendi. Duisburg Veliler Derneği’nin davetiyle düzenlenen toplantıda Türkçe derslerine katılımın daha geniş bir kitleye ulaştırmak için yol haritası ve strateji belirleyerek süreci takip edecek üst kurul belirlendi. Üst Kurul‘a Kadir Dağlar sözcülük edecek.
Dortmund Türk Eğitim Merkezi’nde pandemi nedeniyle 2G+ kuralına uyularak yapılan toplantıda eyalet çapında Türkçe derslerine katılımın arttırılması için yapılması gerekenleri tartışmak üzere, veli dernekleri, öğretmen dernekleri, öğretmenler ve konuya duyarlı Türkçe gönüllüleri T.C. Düsseldorf, Essen, Köln Başkonsoloslukları eğitim ataşelerini temsilen Essen Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Mehmet Fikret Arargüç‘ün ev sahipliğinde bir araya geldiler.

MODERN AYGITLARLA EFEKTİF ÇALIŞMA VURGUSU

Programın başında misafirlere hitaben bir selamlama konuşması yapan Duisburg Veliler Derneği Eş Başkanı Ali Yağız: "Türkçe Almanya’da geleceğimizin anahtarı ve hepimizin ortak paydasıdır. Mart ayının sonuna kadar Türkçe derslerine kayıtların devam edeceği bu dönemde, herkesin eşgüdüm içerisinde Türkçemiz ve daha iyi bir gelecek için bir araya geldiği böyle bir toplantıda olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Türkçe dersleri için bütün paydaşların üstün gayret göstereceğine yürekten inanıyor, bu alanda modern aygıtlarla çalışacak bir üst kurulun oluşmasının faydalı olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
NRW'de Türkçe dersleri için üst üst çalışma kurulu oluşturuldu
ÜST KURUL’UN BAŞARILI OLACAĞINA GÖNÜLDEN İNANIYORUZ

Daha sonra toplantıya özel nedenlerden dolayı katılamayan Düsseldorf, Münster ve Köln eğitim ataşelerini temsilen T.C. Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Fikret Arargüç davetlilere hitaben yaptığı açılış konuşmasında: „Sivil toplum kuruluşlarının eyaletimizde Türkçe derslerinin konumunun arttırılmasına yönelik katkıları büyüktür. O yüzden derneklerimizle ve bütün paydaşlarla eşgüdüm içerisinde Alman muhataplarımızı da sürece dahil ederek çalışıyor ve bunun verimini alıyoruz. Görev sürem boyunca üzerinde çok çalıştığımız ilkokullarda Türkçe öğrenimi hususunda sonuç almamız tarihi önem taşımaktadır. Bu gün oluşturulacak üst kurulun da bu bağlamda önemli başarılara imza atacağına gönülden inanıyoruz.“ dedi.
NRW'de Türkçe dersleri için üst üst çalışma kurulu oluşturuldu
SİSTEMATİK VE EFEKTİF ÇALIŞMA METODLARI

Katılımcıların toplantıdaki konuştuklarının kayda geçirilebilmesi, önerilerin sistematik biçimde katılımcılar ve tüm paydaşlarla paylaşılması ve uygulanabilmesi için herkesin önerilerini yazabilecekleri birer form dağıtıldı. Türkçe derslerine katılımın arttırılması için yapılan bu öneriler toplantı sonunda toplanarak kayda alındı.

ESSEN VE DÜSSELDORF BÖLGELERİ BAŞARILI

Herkesin eşit sürede katkı sunduğu toplantıda bazı katılımcılar Türkçe derslerine katılımın son beş yılda çok düşük seviyelere indiğinin altını çizdiler. Özellikle Düsseldorf ve Essen valilik ve başkonsolosluk bölgelerinin Türkçe kayıtları hususunda başarılarının dikkat çektiği belirtilirken, Münster ve Köln bölgelerindeki Türkçe derslerine katılım sayılarının aynı zaman aralığında gözle görülür şekilde azaldığının altı çizildi. Hali hazırda Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Köln ve Münster Bölge Valilikleri içindeki bazı şehirlerde, neredeyse hiç Türkçe dersi verilmiyor olması da, olayın ciddiyetinin anlaşılması bakımından önemli bir tesbit olarak kayıtlara geçti. Bu bağlamda Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin genelinde benzer tabloların yaşanmaması için, ders kayıtlarında tüm paydaşların özveri ve eşgüdüm içerisinde çalışılmasının zorunlu olduğu dile getirildi.

İSTEDİKLERİ KABUL GÖRMEYİNCE FÖTEV-NRW TEMSİLCİLERİ TOPLANTIYI TERKETTİ

Bir önceki toplantıda alınan tavsiye kararlarının onaylanması ile ilgili maddeler görüşülürken toplantıya Kuzey Ren Vestfalya Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTEV-NRW)‘nu temsilen toplantıya katılan temsilciler alınan bazı tavsiye kararlarını kabul etmediklerini ve bu maddelerin değiştirilmesini teklif ettiler. FÖTEV-NRW gibi bir önceki toplantıya katılan tüm paydaşlara bu tavsiye kararlarının ilk toplantı sonrasında gönderildiği, ve itirazı ya da önerileri olanların bu teklifleri 28 Şubat 2022 tarihine kadar yapabilecek olduklarının, ancak FÖTEV-NRW’den bu süre içerisinde böyle bir itiraz gelmediğinin hatırlatılmasının ardından FÖTEV-NRW temsilcileri ısrarlı tutumlarından geri adım atmadılar. Bunun üzerine, ilkelere aykırı olmasına rağmen, tüm FÖTEV-NRW’nin itirazı olan maddeler yeniden tartışıldı. Ancak çalıştaya katılan paydaşlar tarafından FÖTEV-NRW’nin değişiklik önerileri oy çokluğuyla reddedildi. Bu hararetli tartışma sırasında cep telefonlarıyla sürekli olarak yazışmalar yaptığı gözlenen FÖTEV-NRW temsilcilerinin temsil ettikleri sivil toplum örgütünü adeta bu alanda faal olan tüm kurumların üzerinde göstermeye çalışan tavrı paydaşlar tarafından kabul görmedi. Toplantıda istedikleri kararları kabul ettiremeyen FÖTEV-NRW temsilcileri, bu konuda başarılı olamayınca, FÖTEV-NRW’nin öncülüğünde olmayan bir sürecin içerisinde olmak istemediklerini belirterek toplantıyı terkettiler.
NRW'de Türkçe dersleri için üst üst çalışma kurulu oluşturuldu
TOPLANTIYI SABOTE ETME GİRİŞİMİ OLARAK ALGILANDI

FÖTEV-NRW’nin bir önceki toplantıda tüm paydaşların yaptığı özverili çalışmayı ve alınan kararları adeta hiçe sayan bu yaklaşım salondaki katılımcılar tarafından hayretle karşılandı. Katılımcıların sabırlarının zorlandığı ve oldukça zaman kaybettiren bu sürecin ardından toplantıyı terkeden FÖTEV-NRW temsilcilerinin toplantı devam ederken sürekli cep telefonlarıyla meşgul olmaları, katılımcıların büyük bölümünde toplantıyı dışarıdan alınan talimatlarla sabote etme girişimi olarak algılandı.
NRW'de Türkçe dersleri için üst üst çalışma kurulu oluşturuldu
ÜST ÇALIŞMA GRUBU’NDA KİMLER YER ALDI?

Daha sonra Türkçe dersleri konusunda yürütülecek çalışmalarda uyulması tavsiye edilen bir sonuç bildirgesi onaylanarak ortak bir yol haritası belirlendi. Yol haritasını takip ederek uygulamaya koyacak üst çalışma kurulu da seçildi. Üst çalışma grubu şu isimlerden oluşuyor:
Kadir Dağlar, Celal Aydemir, Emine Kır, Belma Bektaş-Kılıç, Eyüp Tuzkaya, Merve Kaya Kurban, Gizem Uyanık, Ayhan Yıldırım

SONUÇ BİLDİRGESİNDEN BAZI BÖLÜMLER

Toplantı sonunda tüm paydaşlar tarafından onaylanan tavsiye niteliğindeki yaklaşık 20 maddeden oluşan sonuç bildirgesi kararlarından bazıları:
1) Türkçe dersi örgün eğitim sistemi içinde verilmeli ve paydaşlar sadece okullarda verilen Türkçe dersine katılımın artırılması için çalışmalı.
2) Sivil toplum örgütleri faaliyetlerinde sorumlu oldukları alanların dışına çıkarak alan ihlali yapmamalı.
3) Veliler tek çatı altında örgütlenip birlikte hareket etmeliler. Bu doğrultuda toplumunun bütün kesimine hitap eden bir iletişim politikası izlenmelidir.
3) Türkçe ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri (kamuya mal olmuş kişilikler) sosyal medya ve benzer mecralarda, özellikle gündelik siyaset ile ilgili paylaşımlar yapmamalı, böylece eğitim alanında toplumun geneline hitap eden derneklerin günlük siyasetin dışında kalmaları ve toplumun bütünü tarafından kabullenmeleri sağlanmalı.
4) Türkçe derslerine katılım sayılarının arttırılması için Eğitim ataşelikleri daha fazla öğrenci velisini süreçle ilgili bilgilendirmek için tüm imkanlarını kullanmalı. Bu anlamda özellikle DİTİB Türkçe derslerine kayıtlar konusunda olabildiğince mobilize edilmeli. Aynı şekilde diğer sivil toplum kuruluşları da sürece dahil edilmelidir
5) Kurumlar arasında Türkçe derslerinin konumuna zarar verecek rekabetin (kırıcı rekabetin)  oluşturulmaması ve Türk sivil toplum kuruluşları arasındaki dağınıklık önlenmeli. Bu yönde asgari birliktelik sürekli olarak sağlanmalı.
6) Özellikle Türkçe dersleri ile ilgili veriler paylaşılırken resmi makamların (Kuzey Ren-Vestfalya Eğitim Bakanlığı, Bölge Valilikleri, Eğitim Müdürlükleri, Ataşelikler) verdiği veriler esas alınmalı.
7) Veliler ve öğretmenler, alanında uzman kişilerden eğitim ve dernekleşme konusunda danışmanlık hizmeti almalıdırlar. Bu konuda bir danışma hattının oluşması sağlanmalıdır.
NRW'de Türkçe dersleri için üst üst çalışma kurulu oluşturuldu
PAYLAŞIM YAPILIRKEN RESMİ MAKAMLARIN VERİLERİ DİKKATE ALINMALI

Türkçe Derslerine katılım sayıları konusunda kamuoyunda farklı verilerin kullanıldığı ve veri kargaşasının olduğunun da belirtildiği toplantıda, Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Eğitim Bakanlığı’nın verilerle ilgili sorulan soruya verdiği resmi yazılı cevabı da katılımcılarla paylaşıldı. Bakanlıktan konuyla ilgili gelen cevaba göre, NRW Eğitim Bakanlığı’nın (it.nrw) üzerinden yayınlanan resmi verilerinin geçerli olduğu, resmi olmayan rakamları yayınlayan kurum ve kişilere itibar edilmemesi gerektiğinin altının çizildiği bildirildi. Kamuoyunda bazı kişi ya da öğretmen derneklerinin sözlü ifadelere dayanan farklı verileri kullandıklarının bilindiği, ancak bu verilerin baz olarak alınmasının doğru olmadığı belirtildi. KRV Eğitim Bakanlığı‘nın Türkiye kökenli öğrencilerle ilgili bir sayım yapmadığı, Türkiye kökenli öğrencilerin toplam 250.000’i bulduğu da ayrıca vurgulandı.

TOPLUMUN TAMAMINI KUCAKLAYACAK BİR YAPI

Toplantı sonunda oluşturulan Türkçe dersleri için üst kurul adına bir teşekkür konuşması yapan Üst Çalışma Grubu Sözcüsü Kadir Dağlar: „Eğitim alanında donanımlı kişilerin yer aldığı bir üst oluşuma ihtiyaç vardı. Bu yapıyı oluşturduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Bu üst çalışma grubu düzenli olarak Eyalet Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle iletişim halinde olacak. Bu alanda efektif çalışmalar yürütecek. Türkçe ve eğitim adına başarılı olmak zorundayız. Bu bağlamda ortak hedefimiz olan Türkçe için herkes siyasi çekişme ve polemiklerden uzak durararak çalışmalarını bu yönde sürdürmeli. Makul çoğunluğun sesi olacak bu anlayışın başarılı olacağından şüphemiz yok. Başarılı olmak zorundayız.“ şeklinde konuştu.
T.C. Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından kahvaltı ikramının da yapıldığı toplantıya katılanlar, yeni oluşturulan üst kurulun önemli işler yapacağına inandıklarını, Türkçe’nin gelecek kuşaklara aktarımı için bu konuda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların birleştirici bir anlayışla çalışmalarını yürütmelerinin altını çizdiler.
NRW'de Türkçe dersleri için üst üst çalışma kurulu oluşturuldu
TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Celal Aydemir (Ruhr Öğretmenler Derneği Başkanı) Kadir Dağlar (NRW – Türk Veli Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı), Ferhan Tan (Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu - ATÖF Başkan Yardımcısı), Doç. Dr. Mehmet Fikret Arargüç (Essen, Düsseldorf ve Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliklerini temsilen), Turgut Şimşek (Gelsenkirchen Öğretmenler Derneği Başkanı), Mehmet Ali Kazak (Gelsenkirchen Öğretmenler Derneği), (Belma Bektaş-Kılıç (Werdohl Veliler Birliği Başkanı), Eyup Tuzkaya (Türk Üniversiteliler Derneği-VtS – Verein türkischer Studenten), Aylin Keller (Talisa Verlag), Ayhan Namlı (Ratingen Veliler Derneği Başkanı), Ercan Gürer (NRW – Türk Veli Dernekleri Federasyonu), Milazim Koçtürk (NRW – Türk Veli Dernekleri Federasyonu), Güner Cebir (Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Türk Öğretmenler Derneği NRW-TÖD), Erdal Ersin (Gelsenkirchen Türk Veliler Derneği Başkanı) ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin farklı bölgelerinde çalısan Türkçe öğretmenleri ile Türkçe gönüllüleri.

Haber ve fotoğraflar: (Almanya Bülteni) - Dortmund

Eğitim